Flavor - Minden asszony férje, minden férfi asszonya

2011.07.20.

Az Imperátor lapjain nincsenek flavorok*, de szeretjük őket. Éppen ezért egy régi cikksorozatot felélesztve, kicsit hosszabban, könnyedebb hangnemben kifejtve bemutatjuk, hogy mi lenne egy-egy kártyánk kis színese, ha lenne olyanja.

Az elsőnek kitalált kártyalap is ő volt, kivel is kezdhetnénk mással e sorozatot, mint vele, aki nem más, mint a rebellis patrícius, a birodalomalapító, a saláta és hónap névadó, az első kvázi császár, a naptár atyja, Gallia mellett számos dominus és domina meghódítója, az ember, akinek hatvan órából állt egy nap, vagyis: Gaius Julius Caesar!


Flavor: Minden asszony férje, minden férfi asszonya


Bár az Imperátor által felölelt korszakban hemzsegnek mind a jó küllemű, és élveteg, mind a perverz figurák (gondolunk itt a legzsengébbeket kedvelő délceg Tiberiusra, a testvéri szeretetet elég szabadon értelmező Caligulára, az először szintén a nővérei ágyában célba lőni tanulgató korabéli macsóra Publius Clodiusra, vagy a fess Hybridára, kinek technikájától szívből őszintén sikoltoztak a nők), ám egyikőjük sem ötvözte magában ezt a két oly nagyon római jellemvonást, mint a neves Gaius.
Hiába, ha az alaposságnak lenne mértékegysége, akkor az az egy Caesar lenne.
Hogy honnan merített időt és energiát a Római Birodalom létrehozása mellett még ezernyi röpke kalandra is? Korán kezdte.

Suetonius így ír róla: „… tizenhat esztendős sem volt, amikor apját elvesztette; a következő évben Juppiter papjává jelölték, és elhagyván lovagrendű családból származó, de igen gazdag feleségét, Cossutiát, akit még gyermekkorában eljegyzett, feleségül vette Cinna, négyszeres consul leányát Corneliát…”

Képességei még serkennek, a Forum boltjaiban még vizezett bort sem vehetne, de már a második arájánál tart, és nem is hagyja őket parlagon heverni. Tizenhét éves, amikor megszületik leánya Julia.
Aztán, mivel Rómában e szerelmi nász miatt forró lesz a lába alatt a talaj menekülni kényszerül a már öreg (és mellesleg vállaltan két kapura játszó rokona) Sulla elől. Sorsa Marcus Thermus proconsul seregébe sodorja, aki egy szép napon arra kéri a még mindig csak 19 éves jó képességű fiút, hogy intézzen el neki egy csekélységet, ha már úgyis itt van. Feladata csupán annyi, hogy bármi áron, de szerezze meg Bithynia éltes korú uralkodójának hajóhadát. Ismét Sutoniushoz fordulunk:

„… soká vesztegelt Nicomedesnél; járta is a szóbeszéd, hogy a király fajtalankodásra csábította; a hírt csak megerősítette, hogy néhány nap múlva új ürüggyel ismét útra kelt…”

Mindenesetre Thermus és serege megkapta a hajóhadat, Caesar pedig a lehetőséget, hogy Mityléne ostrománál Corona Civicát szerezzen kiemelkedő bátorságának jutalmaképp.
Vajon joggal ragasztották rá a kortársak a „Nicomedes derékalja” gúnynevet? Vagy igaz volt-e vajon, amit Bibulus consul egyik rendeletében írt, miszerint Caesar „Bithynia királynője volt, kinek király feküdt a szívén”? Ki tudhatja ezt kettőjükön kívül biztosan, és tényleg nagyon kellett az a hajóhad akkor.
(Bibulus szavahihetőségét némileg csökkenthette mondjuk a tény, hogy három felesége is megfordult Gaius nyoszolyáján. Azért nem egyszerre, bár kétlem, hogy az Imperátor nagyon tiltakozott volna egy ilyen jellegű szeánsz ellen.)

Szóval Caesar még nincs húsz, de már szerzett némi tapasztalatot az élet számos területén, amikor a vén kéjenc Sulla halálával lehetősége adódik visszatérni szeretett városába, Rómába. A flavor magyarázatát illetően itt érkeztünk el az aranykorhoz.
Felsorolásképpen csak néhány név, mert a posztot nem szeretném karácsonyig írni. Íme néhány nemes és neves férfiú, akikre jó Gaiusunk csúf szarvat applikált harmincas évei végéig:

Servius Sulpicius, Cato, Bibulus, Catulus, Aulus Gabinius (britanniai hadvezére), Marcus Crassus, Ahenobarbus, Faustus Sulla, Junius Silanus, Pompeisu Magnus.
A korszak összes nagyágyúja felvonultatva, szépen, rendben. Caesar valóban nem aprózta el.

Persze a fenti lista savanyúan válási dömpingbe kezdő híres férfiúinak arái mellett Gaius mint a rosszhírű Subura városrész őslakója, és az ottani szegény és züllött helybéliek hérosza magánszorgalomból még a plebs vénuszainak körében is aratott pár diadalt, a Forum fennmaradt falfirkái szerint kellemes emlékeket hagyva maga után.
Emellett még volt ereje és kedve egy állandó szeretőt (Sevilia Caeponis, Brutus anyja) is tartani? Cornelia halála után még kétszer megházasodni? Hispániai, brit, germán, gall, majd később ázsiai és afrikai hadjáratai közben egzotikus gyümölcsöket kóstolgatni? Elcsábítani a mór királyt Bogudot, majd annak feleségét is (esetleg fordított sorrendben, netán egyszerre)?
Igen, volt.

Eközben persze aktívan politizált, végigjárta a római előkelők ranglétráját a cursus honorumot, pár tízezer négyzetkilométerrel növelte a birodalmat, majd megdöntötte a szenátus uralmát. Bizonyára szabadidejében, no.

Hősünk tehát lassan eléri férfikora idusát. Róma már zsebben, túl vagyunk Pharsaluson, de a lázongás tüze még parázslik itt-ott. Caesar útja Egyiptomba vezet.

A belterjes házasságoktól elhülyült fáraók, torz állatistenek, és megkopott sírkamrák földjén a római úr igazi nagyvadra vadászik. A trónon éppen egy szerencsétlen serdülő félzsidó-félmakedón kislány, Ptolemaios Kleopátra ücsörög. A csinosnak csak mérsékelten nevezhető tini lánykának nem elég, hogy ebben az évtizedek óta meredeken hanyatló országban jutott csak jogar, még azzal is megveri a sors, hogy a törvények értelmében szűzen kell megőriznie magát addig, amíg a Szaharánál is forróbb öccse esetleg ráfanyalodik a testőrtisztek helyett.

Csoda, hogy a ravasz, rutinos, minden hájjal megkent csábító, Gaius nem egész másfél másodperces ismeretségük után igába hajtja a hölgy… fejét?

A nílusi kéj, a meseutazás, a fiatal szeretővel való törődés; annak kioktatása politikai és szerelmi téren, a vízilovak földjét átszelő hosszú kirándulás és az egyiptomi polgárháború azonban kikezdi még az acélegészségű Juliust is, aki örökletes családi betegségét az asztmát elhanyagolva már egyébként is megágyazott néhány tucat végzetes kórnak.
S bár politikai és hadászati oldalon még arat néhány diadalt az öreg, a csábítást ezután már békés kettős házaséletre cseréli. Legfiatalabb felesége és zsenge korú szeretője mellett végre nyugalomra lel - az már más kérdés, hogy nem élvezheti sokáig az idillt.
-----------------------------------------------------------------
A hozzászólás csak tagok számára lehetséges!

- Belépés
- Regisztráció

-----------------------------------------------------------------